Ευρωπαϊκοί Χοροί

Στην Ευρώπη, ο κοινωνικός και λαϊκός χορός, που ήταν σχεδόν όμοιοι, αρχίζουν να διαχωρίζονται κατά την διάρκεια του 14ου αιώνα όταν οι δημοφιλείς κυκλικοί χοροί μετακινήθηκαν στο εσωτερικό των αγγλικών αριστοκρατικών σπιτιών. 

Τον 15ο και 16ο αιώνα εμφανίζεται ο αγκαλιαστός χορός με ποικίλες μορφές. 

Στα μέσα του 16ου και 17ου αιώνα, διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του κοινωνικού χορού με επιρροές από την αριστοκρατική τάξη της Γαλλίας και της Ιταλίας. 

Κατά τη διάρκεια 18ου και 19ου αιώνα, η Polka, η Mazurka, και ιδιαίτερα το Waltz, ενθουσιάζουν την Ευρώπη, η οποία όμως από τον 20ο αιώνα και μετά χορεύει στους ρυθμούς του Foxtrot, του Tango και του Swing ύστερα από τις μουσικοχορευτικές επιρροές της Αμερικής.

Share it