Λαϊκοί Χοροί

Η μεγάλη ανάπτυξη του πληθυσμού και η δημιουργία μεγαλουπόλεων, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, η εμφάνιση μουσικών, τραγουδιστών και χορευτών ως ξεχωριστές επαγγελματικές ομάδες, τα τραγούδια και οι χοροί με μουσικά όργανα που άρχισαν να πληθαίνουν, η ανάπτυξη της οικονομίας που βοήθησε στην άνθιση των κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ήταν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ύπαρξη και διατήρηση των αστικών λαϊκών τραγουδιών και χορών, δηλαδή με μία λέξη του ρεμπέτικου.

Οι ρυθμοί του Χασάπικου και του Ζεϊμπέκικου χορού αποτελούν τον κύριο κορμό του ρεμπέτικου τραγουδιού.

Share it