Συνεργασίες

  • Θέατρο Πόρτα
    Η Τέρψις Χορού, σε συνεργασία με το θέατρο Πόρτα, προσφέρει στους μαθητές της, εκπτώσεις για όλες τις παραστάσεις του θεάτρου.
  • Επιμένων Ελληνικά
    Η Τέρψις Χορού είναι συνεργαζόμενη επιχείρηση στο πρόγραμμα Προώθησης Αγοράς Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών του μη κερδοσκοπικού φορέα Επιμένων Ελληνικά.
Share it