Παιδικά Προγράμματα

Ο χορός είναι γνώση, είναι υγεία, είναι μέσο έκφρασης για το παιδί.

Με τη βοήθεια του χορού, της άσκησης και της ελεγχόμενης κίνησης, τα παιδιά μαθαίνουν να γυμνάζουν το σώμα τους, να το ελέγχουν, να εκτονώνονται και να εκφράζονται μέσα από αυτό. Μαθαίνουν να συνεργάζονται και να δημιουργούν χορευτικά τόσο ομαδικά όσο και ατομικά. Τα παιδικά τμήματα της σχολής μας χωρίζονται σε ομάδες που αποτελούνται από μαθητές της ίδιας ηλικίας και του ίδιου χορευτικού επιπέδου.

Share it