Εφηβικά Προγράμματα

Οι Αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τη φράση  “…mens sana in corpore sano…” (νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ), του Λατίνου σατιρικού ποιητή Δέκιμου Ιούνιου Ιουβενάλη, σύνθημα ζωής και πολιτισμού.

Για την διατήρηση ενός υγιούς πνεύματος, καθοριστικό ρόλο έχει η σωματική άσκηση.

Ο χορός είναι μια μορφή σωματικής άσκησης που λαμβάνει θέση στην καθημερινότητα των εφήβων ως τρόπος εκτόνωσης από τη σχολική ρουτίνα και ως διέξοδος από τα πιθανά πιεστικά μηνύματα που δέχονται από το περιβάλλον τους.

Τα εφηβικά τμήματα της σχολής μας χωρίζονται σε ομάδες που αποτελούνται από μαθητές της ίδιας ηλικίας και του ίδιου χορευτικού επιπέδου.

Η απόδοση μιας δομημένης χορογραφίας απαιτεί σκέψη, συντονισμό και μνήμη.

Η προσπάθεια για την απόδοση μιας χορογραφίας, απαιτεί προγραμματισμό, σωστή σωματική άσκηση, αίσθημα αυτοσεβασμού, ομαδικότητας και αλληλοϋποστήριξης.

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας των εφήβων μαθητών μας είναι το εντυπωσιακό φινάλε μιας χορογραφίας, με το οποίο επιτυγχάνεται το αίσθημα της επιτυχίας, της υπερηφάνειας, της προόδου και της εκπλήρωσης των στόχων. 

Share it