Τέρψις Χορού
100

Φιλοσοφία

Στην Αρχαία Ελλάδα ο χορός κατείχε πρωταρχική θέση και γνώρισε μεγάλο σεβασμό. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα "...ὁ μὲν ἀπαίδευτος ἀχόρευτος ἡμῖν ἔσται, τὸν δὲ πεπαιδευμένον ἱκανῶς κεχορευκότα θετέον..." (o αχόρευτος θα είναι για μας αμόρφωτος, ενώ αυτός που χορεύει ικανοποιητικά θα είναι ο μορφωμένος),

ενώ κατά τον Αριστοτέλη "...δεῖ γὰρ τὴν μὲν τέχνην χρῆσθαι τοῖς ὀργάνοις, τὴν δὲ ψυχὴν τῷ σώματι..." (αναγκαίον είναι η μεν τέχνη να χρησιμοποιεί όργανα, η δε ψυχή το σώμα της). Για την Τέρψις Χορού "ο χορός είναι γνώση, είναι τέχνη, είναι έκφραση ψυχής". Επιθυμία μας είναι να μάθουμε στον άνθρωπο πώς να χρησιμοποιεί το σώμα του, να το γυμνάζει και να το εκπαιδεύει, ώστε ακούγοντας τον ήχο, τη μουσική, το τραγούδι, να αφήσει την ψυχή του ελεύθερη να κινηθεί με αρμονία, να κινηθεί ρυθμικά, να χορέψει. Σκοπός μας είναι οι μαθητές της σχολής να αγαπήσουν το χορό, να αποκτήσουν ελευθερία έκφρασης και μέσα από εξειδικευμένες μεθόδους διδασκαλίας, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που θέλουν ώστε να μπορούν να χορεύουν από αρχικό μέχρι επαγγελματικό επίπεδο. Ο χορός είναι μία αστείρευτη πηγή έμπνευσης και έκφρασης των συναισθημάτων μας. Είναι ένας ολοκληρωμένος τρόπος να ζεις τον κόσμο.

( Επαγγελματική Εκπαίδευση )

Βασίλης M. Mαθιουδάκης
Υπευθυνος Σπουδων
International Dance Council CID
Μελος του International Dance Council CID