Τέρψις Χορού
100

Εφηβικά Προγράμματα

Οι Αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τη φράση "...mens sana in corpore sano…” (νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ), του Λατίνου σατιρικού ποιητή Δέκιμου Ιούνιου Ιουβενάλη, σύνθημα ζωής και πολιτισμού.

Ο χορός είναι μια μορφή σωματικής άσκησης που λαμβάνει θέση στην καθημερινότητα των εφήβων ως τρόπος εκτόνωσης από τη σχολική ρουτίνα και ως διέξοδος από τα πιθανά πιεστικά μηνύματα που δέχονται από το περιβάλλον τους.

Η απόδοση μιας δομημένης χορογραφίας απαιτεί σκέψη, συντονισμό και μνήμη. Η προσπάθεια για την απόδοση μιας χορογραφίας, απαιτεί προγραμματισμό, σωστή σωματική άσκηση, αίσθημα αυτοσεβασμού, ομαδικότητας και αλληλοϋποστήριξης. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας των εφήβων μαθητών μας είναι το εντυπωσιακό φινάλε μιας χορογραφίας, με το οποίο επιτυγχάνεται το αίσθημα της επιτυχίας, της υπερηφάνειας, της προόδου και της εκπλήρωσης των στόχων. Τα εφηβικά τμήματα της σχολής μας χωρίζονται σε ομάδες που αποτελούνται από μαθητές της ίδιας ηλικίας και του ίδιου χορευτικού επιπέδου.

( Επαγγελματική Εκπαίδευση )

Βασίλης M. Mαθιουδάκης
Υπευθυνος Σπουδων
International Dance Council CID
Μελος του International Dance Council CID