Τέρψις Χορού
100

Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι σύμφωνη με τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 που αφορά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation) και τον Νόμο 4624/2019 περί μέτρων εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, όπως ισχύει σήμερα.

Γενική Δήλωση πολιτικής απορρήτου

Μπορείτε να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας ανώνυμα, χωρίς να παρέχετε σε εμάς καμία προσωπική πληροφορία.

Προσωπικές πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, θα ζητήσουμε από εσάς, κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία μας, την υποβολή προσωπικών στοιχείων. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν απλώς το ονοματεπώνυμό σας, εφόσον το επιθυμείτε και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά, σε περίπτωση που το επιθυμείτε, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου και newsletters.

Ανώνυμες πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ο διαμετακομιστής ιστού καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης της Ιστοσελίδας μας.

Αυτού του είδους οι πληροφορίες είναι γενικές και απρόσωπες και συλλέγονται για τη διάγνωση τυχόν προβλημάτων με τον διαμετακομιστή μας, τη διαχείριση και τη βελτίωση του Ιστότοπού μας, καθώς και τη δημιουργία συγκεντρωτικών στατιστικών αναφορών που αναλύουν γενικές πληροφορίες χρηστών και δημογραφικά στοιχεία.

Εμπιστευτικότητα

Η Ιστοσελίδα μας δεν αποκαλύπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους και ειδικότερα δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της για εμπορικούς σκοπούς.

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές μόνο στους υπαλλήλους ή συνεργάτες της, όπου αυτό απαιτείται, για να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία μαζί σας.

Η Ιστοσελίδα μας διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως για παράδειγμα:

- κατόπιν νομοθετικής διάταξης ή δικαστικής εντολής,

- κατόπιν νόμιμου αιτήματος από δημόσια ή ρυθμιστική αρχή ή οργανισμούς πρόληψης κατά της απάτης (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος)

- σε επείγουσες περιστάσεις για την καταπολέμηση της απάτης ή εγκληματικής δραστηριότητας

- προκειμένου να προστατεύσουμε την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της Ιστοσελίδας μας.

Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και δεν διατηρούνται για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα], έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο μας.

Δικαίωμα επικαιροποίησης: Έχετε δικαίωμα να επικαιροποιείτε, να τροποποιείτε ή και να διορθώνετε ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις.

Δικαίωμα αντικειμενικής προστασίας: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας με μια απλή αίτηση, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Πολιτική Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο ή στον υπολογιστή σας, δεν αποθηκεύουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, ούτε μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Tα cookies μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπό μας όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς το χρήστη και να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία περιήγησης στον ιστοτόπό μας.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί:

Αυστηρά απαιτούμενα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαιτούμενα για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies εξασφαλίζουν βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας του ιστότοπου, ανώνυμα. Μπορείτε να ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει αυτά τα cookies, αλλά ο ιστότοπός μας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

Λειτουργικά cookies

Τα λειτουργικά cookies βοηθούν στην εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών, όπως η κοινή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, η συλλογή σχολίων και άλλων λειτουργιών τρίτων.

Cookies ανάλυσης

Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μετρήσεις του αριθμού των επισκεπτών, του ποσοστού εγκατάλειψης, της πηγής επισκεψιμότητας κ.λπ.

Cookies διαφήμισης

Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παροχή σχετικών διαφημίσεων και εκστρατειών μάρκετινγκ στους επισκέπτες. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για την παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων.